STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Hlavným predmetom našej činnosti sú stavebné práce s hlavným zameraním na výstavbu a rekonštrukciu stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov...   Čítajte viac »  »

ZEMNÉ PRÁCE

Naša spoločnosť sa zaoberá aj zemnými prácami, skúsenosti v tejto oblasti získala pri spolupráci s veľkými firmami s dobrým menom na Slovenskom trhu. Zaoberáme sa hlavne: rekultiváciou územia po ťažbe...   Čítajte viac »  »

ZHODNOCOVANIE STAV. ODPADU

V snahe, čo najviac sa prispôsobiť potrebám trhu sme rozšírili portfólium našich služieb o zhodnocovanie odpadov. Sme prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie odpadov v Bratislave, v katastrálnom...   Čítajte viac »  »

BÚRACIE PRÁCE

Naša spoločnosť sa taktiež zaoberá búracími a demolačnými prácami všetkého druhu. Vzhľadom na fakt, že prevádzkujeme vlastné stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov dokážeme svojim…   Čítajte viac »  »

REFERENCIE

 

 

Naša spoločnosť sa od svojho vzniku podielala na realizácií množstva projektov a stavieb. Medzi najznámejšie patrí EUROVEA Bratislava, multifunkčný komplex RIVER PARK, alebo výrobná hala KRAUS MAFEI v Martine.

 

Multifunkčný komplex RIVER PARK >>

Multifunkčný komplex EUROVEA >>

Výrobná hala KRAUS MAFEI >>

 

TU sa dozviete viac »  »

NOVINKY

 

01.04.2012

Spustenie novej webovej stránky spoločnosti AM GROUP SK, s.r.o.

 

07.03.2012

Začiatok výstavby výrobnej haly KRAUS MAFEI v Martine - II Etapa.

 

01.12.2011

Búracie práce administratívnej budovy na Železničiarskej ulici v centre Bratislavy.

 

 

AM GROUP SK, s.r.o., IČO: 36 690 325, ČSA 1, 036 01 Martin, Slovenská Republika

© AM Group 2012

 

Dovoľujeme si Vám predstaviť a zároveň ponúknuť služby našej spoločnosti AM GROUP SK, s.r.o. so sídlom v Martine. Naša nová webová stránka Vás prevedie všetkými

službami, ktoré naša spoločnosť ponúka. Portfólium nami ponúkaných služieb zahŕňa výkopové a zemné práce, stavebné práce, búracie práce, odvoz a likvidáciu stavebných

odpadov.   Čítajte viac »  »

 

 

Vítajte na stránke spoločnosti AM GROUP SK, s.r.o. a objavte portfólium nami ponúkaných služieb.

Spoločnost AM GROUP SK, s.r.o. sa zaoberá stavebnou činnosťou, zemnými a výkopovými prácami, búracími prácami a zhodnocovaním stavebných odpadov.

 

You will require flash to view this gallery

The real experience...
Slovenská Republika
Úvodná strana